HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo"

Javna ustanova Park prirode Biokovo za potrebe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo".

 

S obzirom da se radi o nabavi male vrijednosti sukladno članku 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dokumentacija nije objavljena na EOJN-u nego na stranicama javne ustanove, a sve u svrhu istraživanja tržišta, unaprijeđenja opisa predmeta nabave, usklađivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora sa mogućnostima potencijalnih ponuditelja.

 

Na internet stranici Parka prirode Biokovo, na kartici o Parku, Javna nabava, Natječaji, nalazi se dokumentacija o nabavi za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo".

 

Direktna poveznica za preuzimanje dokumentacije:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo"