HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Javna nabava > Natječaji

Natječaji

Preuzimanja

Poziv za dostavu ponude za kupnju automobila Dacia DusterPoziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2016. godinuPoziv na dostavu ponude za izradu Idejnog projekta likovnog postava zgrade OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponude - PROMETNA STUDIJAPoziv na dostavu ponude - REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ U ŽUPIPoziv za dostavu ponude za izradu Glavnog projekta obnove bijele ceste Staza - SaranačPoziv za dostavu ponude za Glavni arhitektonski projekt rekonstrukcije osnovne škole u ŽupiPoziv za dostavu ponude za ugovaranje osiguranja posjetitelja za 2017. godinuNabava usluga ovlaštenog inženjera građevinske struke za poslove savjetovanja i nadzora u okviru postupka jednostavne nabave za potrebe projektaNabava usluga izvedbenog projekta likovnog postava i unutarnjeg opremanja bivše OŠ u Župi u svrhu uređenja posjetiteljskog centra Parka prirode BiokovoNabava usluga stručnjaka za provođenje javne nabave, u okviru postupka jednostavne nabave za potrebe projektaNabava usluga stručnjaka za računovodstvo i financijePoziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) vrtne strnadice i surog orla na području Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponude za nastavak istraživanja (monitoringa) dinarskog voluhara na području Parka prirode BiokovoPoziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za monitoring i istraživanje speleoloških objekata i kaverni u tunelu Sv. IlijaPoziv na dostavu ponuda vuk - divlja mačka MONITORINGPoziv na dostavu ponude za nabavu foto zamki i GPS ogrliceIzmjena poziva na dostavu ponude za nabavu roba - Optički i specijalizirani instrumentiPoziv na dostavu ponude za radove na sanaciji i povećanju sigurnosti prometa na Biokovskoj cesti nakon sječe opožarenih stabalaPoziv na dostavu ponude za nabavu usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u sklopu projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga neovisnog ovlaštenog revizora na projektu „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Usluge asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“Odluka o odabiru za postupak Usluga asistiranja za potrebe projekta „Novi Adrion“Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u PP Biokovo.Usluga izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima PP BiokovoOdluka o odabiru – usluge neovisnog ovlaštenog revizora za potrebe projekta „Novi Adrion“, KK.06.1.2.01.0016Uređenje Rodićeve cesteObavijest o nadmetanju: Usluge stručnog nadzora za potrebe projekta „Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo”Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6110 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo"Poziv za dostavu ponuda za "Kartiranje stanišnog tipa 6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci te provedba analize i praćenje stanja u Parku prirode Biokovo"Dokumentacija o nabavi za potrebe terenskih radova za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode BiokovoTroškovnik za izradu geološke karte i inventarizacije geološke baštine na području Parka prirode BiokovoObavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima - Uređenje Skywalka (građevinski radovi)