HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

 

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) a na temelju izjava o postojanju, odnosno nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja objavljujemo da sa sljedećim gospodarskim subjektima: Miva-Mak d.o.o., Obrt „Slavo“, OPG „Livr“, OPG „Mare i Jozo“ i Roglić d.o.o. Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.