HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu čl. 80 st. 1, a u svezi s člankom 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16)

 

Sukladno članku 80. stavak 1. i u svezi s člankom 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), a na temelju izjava o postojanju, odnosno nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja objavljujemo da sa sljedećim gospodarskim subjektima: Miva-Mak d.o.o., Obrt „Slavo“, OPG „Livr“, OPG „Mare i Jozo“, GUO Roglić i Roglić d.o.o. Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.