PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu čl. 80 st. 1, a u svezi s člankom 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

1. Obrt „Slavo“, vl. Slavo Jakša; Breljanska 4, Makarska; OIB: 91595124613,
2. ROGLIĆ d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 26, Makarska, OIB: 17911359351