VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za javnu ustanovu Park prirode Biokovo

Kupovina i plaćanje ulaznica putem internetske trgovine JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE BIOKOVO(dalje u tekstu: Internetska stranica) moguća je samo za Park prirode Biokovo (dalje u tekstu: Park) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.

Vrste ulaznica

Putem Internetske stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica prema važećem cjeniku određenom od strane Parka.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internetskoj stranici rezervira termin za vozilo (samo ako se radi o automobilu ili kombiju), a zatim odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka, (https://pp-biokovo.hr/hr/71/cjenik)

Izdavanje računa

Ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.

Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske stranice (Print@home ulaznica).

Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.

Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. U slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.

Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.

Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu predoči djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internetske stranice.

Park i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Parka (www.pp-biokovo.hr)

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internetske stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa (na ulaznici je točan datum početka važenja ulaznice, kako ga Gost sam izabere).

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava. Storniranje ulaznica nije moguće.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s Internetskom stranicom javne ustanove „Park prirode Biokovo“, kao i upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica mogu se slati na e-mail: info@pp-biokovo.hr

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom Internetske stranice za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se:

  • slati u pisanom obliku poštom na adresu: Franjevački put 2/A, 21300 Makarska, Hrvatska (Croatia)
  • prijaviti telefonski na: tel./fax: +385(0)21 616 924

slati na e-mail: info@pp-biokovo.hr