PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Zapisnik sa XVIII sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo