PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Zapisnik sa III sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo