Zapisnik sa II sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo