VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova na biokovskoj cesti Park prirode Biokovo ostaje zatvoren za posjećivanje do lipnja osim svake nedjelje kada je posjet moguć u vremenu od 6,00 do 18,00 sati.

Upravno vijeće

Poziv za VIII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za VI sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za V sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za IV sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za III sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za II sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za I sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za VIII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv za VII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv za VI sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv za V sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa III sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa II sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Preuzmi prilog 1

Poziv za IV sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Odluka o prihvaćanju rebalansa finacijskog plana za 2016. godinu

Preuzmi prilog 1

Poziv za III sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Poziv za II sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Preuzmi prilog 1

Zaključci I sjednice Upravnog vijeća JU PPB

Preuzmi prilog 1

Poziv za I sjednicu Upravnog vijeća

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXVIII sjednice UV-a

Preuzmi prilog 1