PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. KARTE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Upravno vijeće

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XLI. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU PP Biokovo

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XL. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXIX. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXVIII. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXVII. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXVI. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXV. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXIV. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXIII. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXII. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXXI. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JU PP BIOKOVO

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXX. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1

Zapisnik sa XXIX. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Preuzmi prilog 1