PARK PRIRODE BIOKOVO OTVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE. ULAZNICE SE KUPUJU PUTEM WEB SHOPA!

Upravljanje Parkom

Parkom prirode Biokovo, u sklopu kojeg se nalazi Biokovski botanički vrt Kotišina, upravlja Javna ustanova "Park prirode Biokovo". Javnu ustanovu "Park prirode Biokovo" je osnovala Hrvatska vlada Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Park Prirode Biokovo" ("Narodne novine" 44/98).

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova koje imenuje ministar.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo" su:

  • dr.sc. Mario Šiljeg, predsjednik
  • Marko Raos, član
  • Nikolina Andačić, član
  • Ivan Roglić, član
  • Jozo Bekavac, član

Radom ustanove rukovodi ravnatelj kojeg imenuje ministar.

Ravnatelj Javne ustanove "Park prirode Biokovo" je Slavo Jakša, prof. geog. i pov.