PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Rebalans proračuna Javne ustanove "Park prriode Biokovo" za 2018. godinu