VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo