Odluka Upravnog vijeća JU PPB o usvajanju Prijedloga Plana upravljanja Parka prirode Biokovo