PARK PRIRODE BIOKOVO ZATVOREN JE ZA POSJEĆIVANJE!

Odluka Upravnog vijeća JU PPB o usvajanju Prijedloga Plana upravljanja Parka prirode Biokovo