Knjiga sažetaka sa Znanstveno - stručnog skupa "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću