Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. godinu