Financijski plan za 2019. godinu za redovnu i programsku djelatnost