HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Održan sastanak inicijative budućeg Geoparka Biokovo - Imotska jezera

U Makarskoj se u ponedjeljak 01. srpnja 2019. godine u Prezentacijskom centru „Adrion - srce planine“, održao sastanak inicijative budućeg geoparka Biokovo - Imotska jezera.

 

Na sastanku su održane dvije prezentacije i to predavača Gorana Radonića dipl. ing. geol., stručnog voditelja Javne ustanove „Park prirode Papuk“, člana nacionalnog povjerenstva za Geoparkove i člana UNESCO evaluacijskog tima sa temom  „Što je to Geopark i kako se postaje UNESCO Geopark“, te Jakše Božanića dipl. ing. geol. iz Geoparka Viški Arhipelag na temu „Projektna prezentacija Geopark Viški Arhipelag“.

 

Također, prisutnima se obratio i Velimir Vidak-Buljan, ravnatelj JU „PP Biokovo“ koji je dao uvid u dosadašnje aktivnosti Javne ustanove, počevši od predstavljanja samostalne inicijative Parka prirode Biokovo pred Nacionalnim povjerenstvom za Geoparkove u srpnju 2018. godine do današnje zajedničke inicijative sa Gradom Imotskim.

 

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava i pitanja vezano za organizacijsku strukturu i upravljanje, financiranje, kao i obuhvat granica.