Info za posjetitelje

Korisne informacije prije posjete Parku

Glavni ulaz u Park

Park prirode kao područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno obrazovnim i turističko-rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju i razgledavanju.

Pod posjećivanjem i razgledavanjem podrazumijeva se ulazak u Park radi posjećivanja, razgledavanja i upoznavanja prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka, kao i obavljanje dopuštenih rekreativnih aktivnosti, na način i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo", te uz pridržavanje Unutarnjeg reda i pravila ponašanja u Parku prirode "Biokovo".

Posjećivanjem i razgledavanjem ne smatra se:

 • svakodnevno kretanje stanovnika koji stalno ili povremeno borave u naseljima unutar Parka i njihovih gostiju;
 • ulazak u Park, temeljem ugovora ili posebne dopuštenice, radi obavljanja dopuštenih djelatnosti (poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, lovstvo, odašiljači i veze, ugostiteljstvo i dr.);
 • obavljanje aktivnosti ili djelatnosti temeljem posebnog dopuštenja Ustanove (istraživanja, aktivnosti lokalnih udruga, planinara, GSS-a i dr.);
 • ulazak u Park radi dolaska do vlastitih nekretnina (kuće, zemljišta) temeljem posebne dopuštenice Ustanove.

Mjesta određena za ulaz u Park prirode "Biokovo" su:

 • Glavni ulaz na predjelu Staza nalazi se na 6. km državne ceste Makarska – Vrgorac, gdje počinje biokovska cesta duga 23 km, a označen je znakovima obavijesti i smeđom signalizacijom. Ulaz je namijenjen za kombi-buseve, osobne automobile, motocikle i bicikle. Zbog prometnih karakteristika biokovske ceste ulaz autobusa u Park nije dopušten, a kamioni mogu ući samo uz posebnu dozvolu Ustanove.
  Biokovskom cestom prometuje se na vlastitu odgovornost!
 • Pomoćni ulaz na predjelu Saranač, na cesti Gornje Igrane – Kozica, koristi se samo u slučaju potrebe i uz posebnu dozvolu Ustanove.
 • Označene planinarske staze uz poštivanje Unutarnjeg reda i pravila ponašanja u Parku i uz posebne uvjete.

Obavijesti o načinu posjećivanja • Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka.
 • Zbog odvijanja prometa na Biokovskoj cesti ulaz u Park moguć je za 20 vozila svaki puni sat vremena.
 • Od ulazne recepcije do Vidikovca „NEBESKA ŠETNICA – SKYWALK BIOKOVO“ ukupno je 13 kilometara i potrebno je oko 30 minuta vožnje.
 • Biokovska cesta je uska, brdska asfaltirana dvosmjerna jednotračna cesta kojom se prometuje u posebnom režimu i ima ugibališta otprilike svakih 300 metara.
 • Biokovskom cestom prometuje se na vlastitu odgovornost.
 • Strogo je zabranjeno zadržavanje vozila kao i polukružno okretanje na državnoj cesti D-512 "Makarska Vrgorac" uz ulaznu recepciju Parka prirode Biokovo zbog ugrožavanja sudionika u prometu.
 • U posebnim okolnostima, zbog sigurnosti posjetitelja ili zaštite prirodnih i drugih vrijednosti Ustanova može ograničiti posjećivanje ili potpuno zabraniti ulaz u Park.

Park je moguće posjetiti:

 • Individualno - pješice, vlastitim prijevoznim sredstvima (automobil, bicikl, motocikl) ili pješačenjem i prijevozom u kombinaciji;
 • Organizirano - u organizaciji ovlaštenih prijevoznika ili turističkih agencija. Za one avanturističkog duha i u dobroj kondiciji koji žele stvarno doživjeti Biokovo preporučujemo uspon planinarskim stazama.
 • Na ulaznu recepciju Parka prirode potrebno je doći 5 minuta prije termina.
 • U Parku prirode posjetitelji mogu boraviti neograničeno u radnom vremenu Parka.

Za manje vješte vozače zbog specifičnih uvjeta vožnje biokovskom cestom preporučujemo posjet Parku u organizaciji turističkih agencija.