VAŽNA OBAVIJEST: Park prirode Biokovo je službeno otvoren za posjećivanje! Ulaznice se mogu kupiti isključivo online putem web stranice Parka.

Cjenik

Svaki posjetitelj ili organizator posjeta koji ulazi u Park na glavni ulaz dužan je kupiti ulaznicu, predočiti je na zahtjev službene osobe i zadržati je do izlaska iz Parka.

CJENIK JAVNE USTANOVE
Vrsta programa / djelatnosti / usluga Jedinica mjere Iznos (kn)
Dnevna ulaznica osoba 60,00 kn
Dnevna ulaznica s popustom Cijenu s popustom ostvaruju: - Planinari, samo članovi HPS-a te članovi Planinske zveze Slovenije (PZS-a) i planinarskog saveza BiH (PSBH-a) uz predočenje planinarske iskaznice tekuće godine - Hrvatski branitelji uz predočenje iskaznice - Invalidi uz predočenje iskaznice - Biciklisti osoba 35,00 kn
Pravo na besplatnu ulaznicu ostvaruju: - djeca do 7 godina - osobe s posebnim dopuštenjem ustanove - pripadnici HV-a, MUP-a, članovi HGSS-a na zadatku ili vježbi - novinari uz prethodnu najavu koji snimaju ili pišu o Parku - vozač, 1 pratitelj i 1 turistčki vodič uz predočenje službene i važeće iskaznice - za školske grupe 1 učitelj-profesor na 15 učenika osoba 0,00 kn
Trodnevna ulaznica osoba 120,00 kn
Sedmodnevna ulaznica osoba 300,00 kn
Mjesečna ulaznica osoba 1.200,00 kn
Obiteljska ulaznica uz uvjet članstva i predočenje dječje kartice "Mudrica" ( dvije odrasle osobe s djecom do 18 godina) osoba 20% popusta na pojedinačnu cijenu po osobi
Dnevna ulaznica za razdoblje od 01.04. do 30.10 u prezentacijski centar "Adrion - srce planine" osoba 30,00 kn
Dnevna ulaznica za ostalo razdoblje godine u prezentacijski centar "Adrion - srce planine" osoba 10,00 kn
Fotografiranje u prezentacijskom centru "Adrion - srce planine" fotografija 10,00 kn
Godišnja propusnica za vlasnike ili posjednike nekretnina u Parku, radnike koji temeljem dopuštenja Ustanove obavljaju gospodarsku djelatnost u Parku te ostali dionici prema odobrenju Ustanove osoba 60,00 kn
Stručno vođenje u prezentacijskom centru (grupa do 30 osoba) grupa 500,00 kn
Stručno vođenje u prezentacijskom centru + multimedijalna prezentacija (grupa do 30 osoba). grupa 600,00 kn
Poludnevno stručno vođenje u Parku(do 3 sata): Stručno vođenje (grupa do 30 osoba) 600 kn grupa 600,00 kn
Poludnevno stručno vođenje u Parku(do 3 sata): Stručno vođenje + multimedijalna prezentacija: 700 kn (grupa do 30 osoba) grupa 700,00 kn
Cjelodnevno stručno vođenje u Parku(do 6 sati): Stručno vođenje + multimedijalna prezentacija: 1000 kn / (grupa do 30 osoba) grupa 1.000,00 kn
Multimedijalna prezentacija (hrvatski / engleski jezik)/(grupa do 30 osoba) grupa 500,00 kn
Snimanje u komercijalne svrhe 1 sat 1.000,00 kn
Snimanje u komercijalne svrhe 1 dan 10.000,00 kn
Pratnja čuvara prirode 1 sat 200,00 kn
Fotografiranje u komercijalne svrhe 1 dan 1.000,00 kn

Navedene cijene za komercijalno snimanje u Parku ne isključuju plaćanje ulaznice prema važećem cjeniku za ulaznice.
Naknada za snimanje naplaćuje se unaprijed temeljem izdane ponude (predračuna) i plana snimanja i/ili fotografiranja navedenog u dopuštenju.

Protokol za snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe

*Za posjetitelje koji fotografiraju u privatne svrhe nije potrebno dopuštenje.

 1. Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na području Parka prirode Biokovo. Tražitelj je dužan podnijeti Zahtjev najkasnije 20 dana prije početka snimanja i/ili fotografiranja. Zahtjev mora sadržavati sljedeće:
  Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje i/ili fotografiranje
  • Razlog i cilj snimanja
  • Sažetak scenarija
  • Popis osoba u timu (ime i prezime, OIB ili broj putovnice)
  • Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja
  • Marku i registracijsku oznaku vozila
  • Datum i potpis odgovorne osobe

  Zahtjev se može poslati poštom na adresu

  Javna ustanova Park prirode Biokovo

  Franjevački put 2/A,
  21300 Makarska
  Hrvatska

  ili elektronskom poštom na adresu: info@pp-biokovo.hr

 2. Dopuštenje – Sukladno Zakonu o zaštiti prirode dopuštenje za snimanje i/ili fotografiranje izdaje Javna ustanova „Park prirode Biokovo“. Dopuštenje se izdaje i vrijedi u okviru navedenog vremenskog razdoblja, s tim da se može ograničiti i skratiti ukoliko Stručna služba procijeni da traženi vremenski okvir za realizaciju projekta nije realan. Dopuštenje može biti i poništeno, a snimanje i/ili fotografiranje prekinuto ukoliko tražitelj ne poštuje uvjete propisane dopuštenjem.

  Dopuštenje se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se uručuje tražitelju na području Parka prirode pri čemu tražitelj vlastoručno potpisuje primitak dopuštenja. Svojim potpisom tražitelj prihvaća zadane i propisane uvjete.
 3. Uvjeti – Sukladno članku 113. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) na području Parka prirode dopušta se snimanje i/ili fotografiranje ukoliko se time ne ugrožava izvornost prirode i ne utječe na prirodne procese. Uvjeti koji se propisuju dopuštenjem su:

  • Kretanje na području Parka dozvoljeno je isključivo u pratnji čuvara prirode
  • Prilikom snimanja i/ili fotografiranja nije dozvoljeno mijenjanje zatečenog stanja u zaštićenom području niti kretanje izvan označenih pješačkih staza
  • Nije dozvoljeno branje biljaka, uznemiravanje životinja te oštećivanje stijena
  • Dopuštenje se daje na vremenski ograničeno razdoblje
  • Osim propisanih uvjeta tražitelj je dužan poštivati i ostala pravila propisana Zakonom o zaštiti prirode kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Parka prirode Biokovo.
 4. Odbijanje zahtjeva – Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ zadržava pravo odbijanja zahtjeva. Zahtjev se uz obrazloženje odbija u pisanom obliku. Osnovni razlozi zbog kojih se zahtjev može odbiti su:
  • Aktivnosti i metode snimanja i/ili fotografiranja mogu ugroziti dijelove zaštićene prirode ili narušiti prirodne procese (npr. izgradnja konstrukcija koje mogu oštetiti neke prirodne dijelove, upotreba noćne rasvjete velike snage i sl.).
  • Cilj snimanja nije u skladu niti je primjeren Parku prirode Biokovo kao zaštićenoj prirodi (npr. snimanje filmova i video-filmova ili fotografija za potrebe promocije terenskih automobila ili lovačkih alata, erotskog sadržaja, akcijskog žanra, sadržaja vezanih za adrenalinske sportove kao i promociju posjećivanja u zonama Parka prirode Biokovo gdje je posjet zabranjen, itd.) i samim time bi mogao naštetiti ugledu Javne ustanove ili pak navesti gledatelja na pogrešan zaključak o primarnoj funkciji i važnosti zaštićenog područja.
  • Ukoliko se zbog potreba snimanja i/ili fotografiranja mora djelomično ili u cijelosti zatvoriti posjetiteljski sustav u razdobljima povećanog intenziteta posjećivanja.
  • Zahtjev nije pravovremeno podnesen.