HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Usvojen Plan upravljanja Parkom prirode „Biokovo“ 2017./2026.

U utorak, 25. travnja 2017. godine, na VII sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ usvojen je strateški dokument rada Ustanove za deset godina, Plan upravljanja Parkom prirode „Biokovo“ 2017./2026..

 

Plan upravljanja možete preuzeti na Internet stranici http://www.biokovo.com/hr/418/akti-ustanove