HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave "Usluga inventarizacije i kartiranja flore - Kartiranje vaskularne flore Parka prirode Biokovo"