HR | EN
Uspješno je završena druga volonterska akcija u sklopu projekta VOLontlraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE!

Održan znanstveno - stručni skup „Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi“