HR | EN
Uspješno je završena druga volonterska akcija u sklopu projekta VOLontlraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE!

Održana Sveta misa u crkvi Sv. Ilije na Stazi